The

Membership

Dues possibilitats per trobar la teva parella ideal

AURA Macthmaking t’ofereix la possibilitat de trobar la teva parella ideal com a Client o Candidat

Com a Client/a la teva cerca és personalitzada i es garanteixen els resultats.

I com a Candidat/a no es realitza la recerca personalitzada, però hi ha la possibilitat que hi hagi un “match” amb algun dels nostres clients o les nostres clientes.

Segons el teu moment, pots triar qualsevol de les dues opcions.

The Membership

Client

Validació preliminar

Contracte prestació de serveis i confidencialitat

Assignació d'un headhunter personal

Recerca activa i personalitzada

Procés d'avaluació i selecció personalitzat

Garantía de hacer un
“AURA Match"

candidat

Registre on line

Compromís de col·laboració i confidencialitat, en cas d'un "match" preliminar

No té cap cost

Cerca passiva

Oportunitat de fer "match" però sense garanties

Alternativa a ser client/a

Per a més informació com a Client o Candidat,
fes click a Contacte o a Be Aura.