Codi Ètic

L’ètica és un valor fonamental en el desenvolupament del nostre treball, un factor generador de confiança que representa un autèntic segell de distinció i qualitat per als nostres clients, candidats, equip d’AURA Matchmaking i la societat.

El nostre codi ètic i de conducta defineix els principis i valors corporatius que hem de seguir en les nostres relacions professionals, constituint els pilars bàsics i un marc comú de comportament per a tot l’equip d’AURA Matchmaking.

Així doncs, conèixer aquests principis i valors ha de ser una prioritat per a tothom, com ho és per a AURA Matchmaking vetllar pel seu compliment.

Som honestos en les nostres opinions professionals i relacions de negoci; en els serveis que prestem, els coneixements que posseïm i l’experiència que adquirim.

Ens comprometem a prestar un servei de qualitat unint l’especialització i l’abast dels nostres recursos, experiència i coneixements per ajudar els clients a aconseguir el seu objectiu.

 

Aplicamos controles y procesos de calidad necesarios para el cumplimiento de las expectativas generadas al cliente y los compromisos adquiridos, y para corregirlos en caso de posible desviación o reclamación.
Comprenem l’ampli impacte que el nostre treball té en els nostres clients, candidats, equip i societat. Per això, fomentem una cultura de professionalitat i responsabilitat personal, que dóna suport als clients i promou la qualitat en els serveis que prestem.

 

Complim les lleis, reglaments i normes professionals, i tractem d’evitar tota acció que pugui desacreditar a nosaltres o a la nostra professió.
Som objectius a l’hora de formar-nos una opinió professional i d’oferir els nostres serveis. Admetem les diferències d’opinió i de criteri, i les valorem constructiva i professionalment.

 

L’acceptació o oferiment de regals, serveis i/o algun altre tipus de consideració que donin raons per pensar que poden influir en les nostres decisions o menyscabar la nostra objectivitat, no està permès sota cap concepte, excepte les degudes a pràctiques comercials habituals o de cortesia i el valor sigui simbòlic.
Fomentem la innovació i les noves idees per millorar el valor i l’acompliment dels nostres serveis.

 

Entenem que tant els nostres clients com candidats esperen que la nostra feina estigui a l’alçada dels més alts estàndards professionals.

Oferim al client solucions avançades, amb vocació de servei i mitjançant l’aportació constant de valor. Acceptem la responsabilitat professional de les nostres accions amb plena vocació de servei cap a la millora efectiva dels clients.

Protegim i prenem mesures per salvaguardar la informació confidencial i personal en el nostre poder, recollint i processant les dades de conformitat amb les lleis aplicables, les obligacions professionals i les nostres pròpies polítiques i pràctiques de gestió de dades.

 

Queda prohibida la revelació de tota informació confidencial i personal que se’ns hagi confiat, llevat que hi hagi autorització per a això o que ho exigeixi o permeti la llei, el dret o el deure professional.

 

Es prohibeix l’ús de tota informació confidencial sobre els nostres clients en benefici personal o de tercers.

Totes les decisions que prenguin els membres d’AURA Matchmaking han d’estar basades en el màxim interès per al client, candidat i/o companyia, mai han d’estar basades en un interès personal.

La imatge corporativa de la nostra companyia és molt important. Per aquest motiu, animem al nostre equip a seguir i promocionar els valors d’excel·lència, compromís, confidencialitat i integritat amb l’objectiu de fer d’AURA Matchmaking una companyia de referència, no només en el seu sector sinó un model de signatura a seguir.

En AURA Matchmaking apostem per ser una empresa socialment compromesa, promovent iniciatives que donen a conèixer el nostre compromís amb la RSC.

El nostre codi ètic i de conducta és un reflex de l’essència i filosofia corporativa que guia el rumb de l’empresa. Per això, no es tolerarà cap incompliment d’aquest codi ètic i de conducta i s’anima, des de la Direcció d’AURA Matchmaking, a reportar qualsevol tipus d’infracció de què siguin coneixedors.

Moltes gràcies.